Αρμόδιος Επικοινωνίας με Μετόχους και Επενδυτές

Αρμόδιος Επικοινωνίας με Μετόχους και Επενδυτές

Φυτιλής Θεόδωρος

fitilis@yalco.gr
2310 573331-2

Άλλες ενότητες