Βιογραφικά υποψηφίων μελών ΔΣ

Υποψηφιότητες μελών ΔΣ για εκλογή από την ΓΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.4706/2022 και τις υπ’αριθμ. Πρωτ 426_21/02/2022 και ενόψει της
εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων, αναρτά στο διαδυκτιακό της τόπο, την από 27/06/2023
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε γνώση την από 22/06/2023
αξιολόγηση της επιτροπής υποψηφιοτήτων, με τα στοιχεία των υποψήφιων προς
εκλογή μελών του Δ.Σ. τα οποία είναι τα εξής :

 

 • Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου
  Έχει διατελέσει ως Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας.

 

 • Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη
  Έχει διατελέσει ως Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
  Συμβουλίου.
  Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Υπεύθυνη Β. Ελλάδος, αποφοίτησε από τη Σχολή
  Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις
  σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Birmingham στην Μεγ. Βρετανία.

 

 • Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου
  Έχει διατελέσει ως Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
  Συμβουλίου.
  Επιχειρηματίας. Αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1993. Σπούδασε Διεθνές
  Εμπόριο και Επικοινωνία με δευτερεύoν μάθημα τα Γαλλικά και αποφοίτησε από το
  Stonehill College στη Βοστώνη Μασαχουσέτης στις Η.Π.Α. Το 1997 υπηρέτησε στον
  Ελληνικό Στρατό με ειδικότητα στα συστήματα αποθήκευσης. Το 1999 άρχισε να
  εργάζεται στην YALCO και πέρασε από όλα τα τμήματα της Εταιρείας ενώ
  ταυτόχρονα ενασχολούνταν με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

 

 • Μιχαήλ Χριστοφορίδης του Μάριου
  Έχει διατελέσει ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Στέλεχος Επιχειρήσεων. Πτυχιούχος Πανεπιστήμιου Πειραιώς του τμήματος
  Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής και κάτοχος μεταπτυχιακού στη
  Διοίκηση Επιχειρήσεων του πανεπιστημίου του San Francisco / McLaren School of
  Business, San Francisco, CA, US με ειδίκευση στα Οικονομικά Corporate Finance – Real
  Γ.Ε.ΜΗ 57202204000
  Estate Investments. Με πολυετή επαγγελματική εμπειρία και ως Σύμβουλος του
  τμήματος Corporate Finance στην εταιρεία ANDERSEN Consulting καθώς και στην
  εταιρεία ERNST & YOUNG FINANCE ως ανώτατο στέλεχος στο τμήμα Transaction
  Advisory Services (TAS) / Corporate Finance.
  Επί σειρά ετών διετέλεσε στέλεχος στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος, στη
  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου & Επιθεώρησης της Τράπεζας και του Ομίλου – Υ/Δ
  Τομέα Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων / Θυγατρικών Εταιρειών καθώς και στη
  Διεύθυνση Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – Δ/νση Ανάπτυξης
  Πωλήσεων. Επίσης ως Διευθύνων Σύμβουλος στην MDM SHIPYARDS και τα τελευταία
  χρόνια είναι Οικονομικός Διευθυντής στο IST COLLEGE.

 

 • Μαριάννα Γερακίτη του Χαραλάμπους
  Έχει διατελέσει ως Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίο.υ
  Επιχειρηματίας. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Το 1993 μετέβη στο Λονδίνο
  όπου και ολοκλήρωσε το Foundation Course στο Chelsea School of Arts. Στη συνέχεια
  πήρε πτυχίο BA Hons από το Camberwell School of Arts καθώς και Interior Design από
  το Inchbald School of Design. Aφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της επέστρεψε στην
  Αθήνα και ασχολήθηκε με το interior design αναλαμβάνοντας διάφορα έργα. Στη
  συνέχεια ασχολήθηκε με το Food and Beverage αλλά και με τα ξενοδοχειακά. Μέσα
  από την εταιρία Αλφιβαρ αλλά και την εταιρία Always Aligned, από το 2013 μέχρι και
  σήμερα, δραστηριοποιείται στη διαχείριση εστιατορίων εντός και εκτός Ελλάδας αλλά
  και με τα ξενοδοχειακά κυρίως σε θέματα στρατηγικής και οργάνωσης αλλά και στις
  δημόσιες σχέσεις.

 

 

Άπαντα τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη έχουν αξιολογηθεί από την επιτροπή
αποδοχών και υποψηφιοτήτων, προτείνονται προς εκλογή από το Διοικητικό
συμβούλιο προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08/09/2023

 

Όλα τα μέλη πληρούν τις απαιτήσεις :
Ατομικής καταλληλότητας: Επάρκεια Γνώσεων Εχέγγυα Ήθους και φήμης,
Σύγκρουσης συμφερόντων, Ανεξαρτησία Κρίσης, Διάθεση επαρκούς χρόνου.
Συλλογικής καταλληλότητας: ως σύνολο κατανοούν επαρκώς τους τομείς για τους
οποίους είναι υπεύθυνοι. Συλλογικά διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και
μπορούν να ασκούν πραγματική διαχείριση και επίβλεψη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της εταιρίας.
Κριτήρια ανεξαρτησίας: τα προτεινόμενα προς απόκτηση της ιδιότητας των
ανεξάρτητων μή εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας
του άρθ. 9 του ν 4709/2020.

 

Επίσης τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη πληρούν τις απαιτήσεις επαρκούς
εκπροσώπησης, πολυμορφίας και νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η Διοίκηση
04/07/2023

Άλλες ενότητες