Γενικές Συνελεύσεις – Εταιρικές πράξεις

Έντυπο Εξουσιοδότησης

Προβολή

Δικαιώματα Μειοψηφίας / Νόμος 4548/2018

Προβολή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
08/09/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 08ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
15/06/2023 Πρόσκληση στις 19 Ιουνίου 2023
19/06/2023 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15η ΜΑΪΟΥ 2023
15/05/2023 Πρόσκληση στις 16 Μαΐου 2023
20/04/2023 Πρόσκληση στις 22 Απριλίου 2023
09/09/2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
09/09/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

21/12/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ EKΤΑΚTΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
21/11/2021 Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση
07/07/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
07/07/2021 Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

31/08/2020 Τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

10/09/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

08/10/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

10/09/2018 Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

11/06/2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11η Ιουνίου 2018 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ/νίκης.

28/07/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

30/06/2016 Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

28/06/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλµ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του ∆ήµου ∆έλτα Θεσ/νίκης.

18/05/2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

29/06/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

27/06/2014 Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

28/06/2013 Τακτική Γενική Συνέλευση
την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

29/06/2012 Τακτική Γενική Συνέλευση
την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

27/06/2011 Τακτική Γενική Συνέλευση
την 27η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

26/07/2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την 26η Ιουλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

22/06/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση
την 22η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. Της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

26/06/2009 Τακτική Γενική Συνέλευση
την 26η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

25/06/2008 Τακτική Γενική Συνέλευση
Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Εχεδώρου Θεσσαλονίκης στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης

21/06/2007 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
την 21η Ιουνίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

14/12/2006 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
την 14 Δεκεμβρίου 2006, Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

  • Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
23/06/2006 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
23η Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

  • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
30/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2005, ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

  • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
31/03/2004 Εκτακτη Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2004, ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης (5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης)

  • Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
28/06/2004 Τακτική Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 28 Ιουνίου 2004, ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 5ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κατερίνης

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Δημόσια Εγγραφή: H Εταιρεία εισήχθηκε στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. το 1995

 

ΗΜ/ΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
 14/12/2006 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  κατά 1.714.910,06 ΕΥΡΩ
  Αύξηση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής  κατά 0,13 ΕΥΡΩ, ήτοι από 0,62 σε 0,75 ΕΥΡΩ
  Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση  9.893.714,46 ΕΥΡΩ
14/12/2006 ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου  κατά 1.714.910,06 ΕΥΡΩ
  Μείωση ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής  κατά 0,13 ΕΥΡΩ, ήτοι σε 0,62 από 0,75 ΕΥΡΩ
19/4/2002 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.652.541,74 ΕΥΡΩ (1.244.603.599 δρχ.)
  Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών 5.480.000 *Από το σύνολο των 5.480.000 μετοχών που εκδόθηκαν, 3.973.517 μετοχές δόθηκαν δωρεάν στους μετόχους της απορροφώσας εταιρείας με σχέση 1:0,515263. (Περισσότερες πληροφορίες στην Ανακοίνωση 30.08.2002)
  Ονομαστική αξία 0,62 ΕΥΡΩ (211,265 δρχ.)
  Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση 8.178.804,40 ΕΥΡΩ (2.786,927.599 δρχ.)
  Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13.191.620 κοινές ανώνυμες μετοχές
19/5/2000 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.518.779 ΕΥΡΩ (517.524.000 δρχ.)
  Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών 2.562.000
  Όροι έκδοσης δικαίωμα διάθεσης υπέρ των παλαιών μετοχών
  1 νέα προς δύο παλαιές μετοχές
  Ονομαστική αξία 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
  Περίοδος Εγγραφών 20/06/2000 – 20/07/2000
  Τιμή έκδοσης 5,28 ΕΥΡΩ ( 1.800 δρχ.)
  Αριθμός νέων κοινών ανώνυμων μετοχών για τα στελέχη της εταιρείας 25.620
  Όροι έκδοσης με παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετοχών υπέρ των εργαζομένων και στελεχών της εταιρείας.
  Ονομαστική αξία 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
  Τιμή έκδοσης 5,28 ΕΥΡΩ (1.800 δρχ.)
 
  Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7.711.620
  Ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χ.Α.Α 6/12/00
28/06/1999 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.503.742 ΕΥΡΩ (512.400.000 δρχ.)
  Αριθμός νέων δωρεάν κοινών ανώνυμων μετοχών 2.562.000
  Ονομαστική αξία 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
  Όροι έκδοσης 10 δωρεάν κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλιές
  Ημερομηνία διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χ.Α.Α 7/30/99
  Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5.124.000
  Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά 1.355.833 ΕΥΡΩ (462.000.000 δρχ.)
  Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών προηγούμενων χρήσεων κατά 147.909 ΕΥΡΩ (50.400.000 δρχ.)
06/30/1997 ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 751.871 ΕΥΡΩ (GrD 256.200.000 δρχ.)
  Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,293 ΕΥΡΩ (100 δρχ.)
  Ονομαστική αξία 0,587 ΕΥΡΩ (200 δρχ.)
  Αριθμός μετοχών μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.562.000
  Η αύξηση αυτή έγινε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων και οικοπέδων κατά 3.307.997 ΕΥΡΩ (1.127.200.000 δρχ.)
  Η αύξηση αυτή έγινε και με κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών κατά 378.577 ΕΥΡΩ ( 129.000.000 δρχ.)

 

Άλλες ενότητες