Μετοχή

Οι μετοχές της YALCO είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και διαπραγματεύονται στην κατηγορία της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, στον κλάδο των Προσωπικών & Οικιακών Αγαθών – Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών.


Ημερομηνία εισαγωγής στο Χ.Α.:

13η Νοεμβρίου 1995


Συμμετοχή σε δείκτες:

FTSES, ΔΠΟ, FTSEA

Σύμβολα Μετοχής

ASE YAΛΚΟ
ASE YAΛΚΟ

Στοιχεία Tιμής Mετοχής

Κλείσιμο:Tιμής Mετοχής € 0,06
Ημερήσια Ανώτατη: € 0,072
% Μεταβολής 0,0 %
Ενημέρωση: 01/04/2021
Άλλες ενότητες