Οικονομικά Αποτελέσματα

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα — 2022

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
€5.076 K
Εναντι €4.183 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2017

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2014

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2007

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2006

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2005

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2004

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2003

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2002

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2001

Οικονομικά Αποτελέσματα — 2000

Οικονομικά Αποτελέσματα — 1999

Οικονομικά Αποτελέσματα — 1998

Άλλες ενότητες