Οικονομικό ημερολόγιο

Οικονομικό ημερολόγιο

2024
22 Απριλίου 2024 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

 

2023
29 Σεπτ.  2023 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου
27 Σεπτ.  2023 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
23 Μαΐου 2023 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
27 Απριλίου 2023 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

 

2022
30 Σεπτεμ. 2022 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου
28 Απριλίου 2022 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

 

2021
7 Ιουλίου 2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
5 Μαΐου 2021 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση διαχειριστικής χρήσης 2020

 

2020
30 Ιουνίου 2020 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 31/08/2020
31 Μαρτίου 2020 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2019

 

2019
25 Απριλίου 2019 Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018
10 Σεπτεμβρίου 2019 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

 

2018
8 Οκτωβρίου 2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
10 Σεπτεμβρίου 2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
27 Απριλίου 2018 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2017)

 

2017
29 Σεπτεμβρίου 2017 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2017
28 Απριλίου 2017 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2016)
30 Ιουνίου 2017 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
28 Ιουλίου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση

 

2016
30 Σεπτεμβρίου 2016 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2016
30 Ιουνίου 2016 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
28 Ιουνίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
18 Μαΐου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
31 Μαρτίου 2016 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2015)

 

2015
27 Νοεμβρίου 2015 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2015
31 Αυγούστου 2015 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2015
29 Ιουνίου 2015 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
29 Μαΐου 2015 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2015
31 Μαρτίου 2015 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2014)

 

2014
27 Νοεμβρίου 2014 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2014
29 Αυγούστου 2014 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2014
27 Ιουνίου 2014 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
30 Μαΐου 2014 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2014
31 Μαρτίου 2014 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2013)

 

2013
30 Νοεμβρίου 2013 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2013
30 Αυγούστου 2013 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2013
28 Ιουνίου 2013 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
30 Μαρτίου 2013 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2012)

 

 

2012
30 Νοεμβρίου 2012 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2012
31 Αυγούστου 2012 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ εξαμήνου 2012
29 Ιουνίου 2012 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
30 Μαρτίου 2012 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2011)

 

2011
29 Νοεμβρίου 2011 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων γ΄ τρίμηνο 2011
30 Αυγούστου 2011 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ εξάμηνο 2011
29 Ιουνίου 2011 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ τρίμηνο 2011
27 Ιουνίου 2011 Τακτική Γενική Συνέλευση
30 Μαρτίου 2011 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2010)

 

2010
29 Νοεμβρίου 2010 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων γ΄ τρίμηνο 2010
27 Αυγούστου 2010 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ εξάμηνο 2010
26 Ιουλίου 2010 Έκτακτη Γενική Συνέλευση
22 Ιουνίου 2010 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
27 Μαΐου 2010 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ τρίμηνο 2010
30 Μαρτίου 2010 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2009)

 

 

2009
27 Αυγούστου 2009 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ εξάμηνο 2009
26 Ιουνίου 2009 Τακτική Γενική Συνέλευση  (χρήση 2008)
17 Ιουνίου 2009 Ετήσια Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών
27 Μαΐου 2009 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων α΄ τρίμηνο 2009
27 Μαρτίου 2009 Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων (χρήση 2008)

 

Άλλες ενότητες