Περιβάλλον

Εξοπλισμός

Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ τόσο ο κινητός όσο και εκείνος παραγωγής προϊόντων είναι ο πλέον σύγχρονος και συμβατός με το περιβάλλον.

Δενδροφύτευση

Περιμετρικά των εγκαταστάσεων της εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας η εταιρεία έχει υλοποιήσει ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ.

Ανακύκλωση Μπαταριών

Κλικ εδώ

Ανακύκλωση Χαρτιού

Άλλες ενότητες