Δελτία τύπου

23/05/2023 Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

 

H εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα με τα άρθρα
4.1.2 β) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

Η προγραμματισθείσα ημερομηνία σύγκλισης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων που είχε ορισθεί για την 05/7/2023 (σχετική ανακοίνωση 27/03/2023) μετατίθεται
και θα συγκληθεί την 08/09/2023 και ώρα 12.00.

 

23 Μαΐου 2023
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες