Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 04/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παραίτηση Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. 4.1.3.1 η Διοίκηση της Εταιρείας γνωστοποιεί
στο επενδυτικό κοινό ότι ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, κος
Σταμούλος Ευάγγελος, υπέβαλε προς την επιτροπή ελέγχου για προσωπικούς του
λόγους την παραίτηση του από 31.03.2023.
Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει την πλήρωση της θέσης
αυτής.

 

Η Διοίκηση
03/04/2023

 

Άλλες ενότητες