Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 19/05/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ. 4.1 και της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι την 19/05/2023 διακόπηκε η συνεργασία με την κυρία Ευριπίδου Βασιλική, η οποία είχε αναλάβει τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας.

 

Η Διοίκηση

 

19/05/2023

Άλλες ενότητες