Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 20/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παραίτηση Υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. 4.1.3.1 η Διοίκηση της Εταιρείας γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο υπεύθυνος της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, κος Σταμούλος Ευάγγελος, υπέβαλε προς την επιτροπή ελέγχου για προσωπικούς του λόγους την παραίτηση του από 31.03.2023. Με νεότερη ανακοίνωση η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει την πλήρωση της θέσης αυτής.

 

Η Διοίκηση 03/04/2023

Άλλες ενότητες