Δελτία τύπου

Ανακοίνωση 26/07/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

H διοίκησης της εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO, σύμφωνα
με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ. 4.1 και της απόφασης 3/347/12.7.2005
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί ότι η κυρία Ευριπίδου Βασιλική ανέλαβε τη
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας.

 

Η κυρία Ευριπίδου έχει πολυετή εμπειρία με επιτυχημένη πορεία σε ανάλογες θέσεις.
Διαθέτει πάνω από 28 έτη επιτυχούς σταδιοδρομίας κατά κύριο λόγο στο χώρο εμπορικών
εταιρειών, κατέχοντας τα τελευταία 12 χρόνια τη θέση της Οικονομικής Διευθύντριας για τις
χώρες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε εταιρεία Τηλεπικοινωνιών.

 

26 Ιουλίου 2022
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες