Δελτία τύπου

Οικονομικά Αποτελέσματα 2022

Ενθαρρυντικές επιδόσεις που επιβεβαιώνουν τη νέα εποχή της εταιρείας

• 21% αύξηση πωλήσεων και άνοδος των μικτών κερδών το 2022

• Βελτιωμένη η πορεία της εταιρείας το τρέχον έτος

• Προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών την επόμενη διετία

 

Αθήνα, 04.05.2023. Η εταιρεία Yalco – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με τo άρθρo 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει ότι:

 

Η πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία παραγωγής και εμπορίου ειδών οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 όπου ξεχωρίζει η σημαντική άνοδος των πωλήσεων κατά 21%. Τα αποτελέσματα αυτά καθώς και οι επιδόσεις της τρέχουσας περιόδου επιτρέπουν εκτιμήσεις για σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης της Yalco και προβλέψεις για διπλασιασμό των μεγεθών την επόμενη διετία, στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του Ομίλου τη χρήση που έληξε το 2022 διαμορφώθηκαν στα €5.076 χιλ. από €4.183 χιλ. τη συγκριτική χρήση του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 21%. Τα μικτά κέρδη ακολούθησαν αντίστοιχη πορεία και ανήλθαν στις €1.267 χιλ. από €1.109 χιλ. την αντίστοιχη συγκριτική χρήση, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι αρνητικά και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2.121 χιλ. έναντι του θετικού ποσού, €589 χιλ. της χρήσης του 2021. Αντίστοιχα, το EBITDA διαμορφώθηκε αρνητικά στις €1.713 χιλ.. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν στις €200χιλ. από €1.443χιλ.. Για λόγους συγκρισιμότητας σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου 2021, είχαν επηρεαστεί θετικά, μέσω των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης από κέρδη που προήλθαν από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ.

 

Σημαντικά βελτιωμένη η πορεία της εταιρείας το 2023 – Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων, έμφαση στην παραγωγή και τις εξαγωγές

 

Η πορεία της Yalco κατά το τρέχον έτος αναμένεται να είναι σημαντικά βελτιωμένη, βάσει του κύκλου εργασιών της εταιρείας το α’ τριμήνου του 2023. Η εκτίμηση αυτή της Διοίκησης στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση των πωλήσεων σε ποσοστό 16,4% σε σχέση με το συγκριτικό τρίμηνο του 2022, την αύξηση των παραγγελιών, την εκμετάλλευση της ζήτησης για τα δύο super brands ΙΩΝΙΑ & FEST και την περαιτέρω ενίσχυση του HO.RE.CA. και του οικιακού εξοπλισμού.

 

Σε ένα δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, στα μεταφορικά έξοδα, τις πρώτες ύλες και τις πληθωριστικές τάσεις, η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και σε ενέργειες για την αποκατάσταση των πιστωτικών ορίων των προμηθευτών της καθώς και των περιορισμό των παρεχόμενων πιστώσεων προς τους πελάτες της.

 

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων της Yalco, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Σωκράτης Κωνσταντίνου, επεσήμανε: «Είναι βέβαιο ότι η Yalco εισέρχεται σε μία νέα εποχή. Οι ενέργειές μας είναι στραμμένες αφενός στην ταχεία διευθέτηση των δανειακών υποχρεώσεων και την συντομότερη και βέλτιστη εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης, έχοντας θετικές εξελίξεις έως τώρα. Επιπλέον, επενδύουμε στην παραγωγή, εκμεταλλευόμενοι τα δύο super brands μας, ΙΩΝΙΑ & FEST, δίνοντας έμφαση στην εξαγωγική μας δραστηριότητα και την περαιτέρω ενίσχυση του HO.RE.CA. και του οικιακού εξοπλισμού. Αυτή είναι μια στρατηγική που φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς, έχοντας οδηγήσει ήδη στην αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Με αυτά ως δεδομένα, εκτιμάται ότι το 2023 θα είναι μία χρονιά ορόσημο για την Yalco, με προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών την επόμενη διετία».

 

Δείτε το αρχείο εδώ

Άλλες ενότητες