Δελτία τύπου

Πρόσκληση 20/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 57202204000 (πρώην Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 20/04/2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2023 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.

Δείτε το αρχείο εδώ

Άλλες ενότητες