Δελτία τύπου

01/06/2007 Δελτίο Τύπου

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

Αναφερόμενοι σε σχετικά δημοσιεύματα του τύπου της 01/06/2007, η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά μετοχικού πακέτου εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία. Εκτιμάται ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου 2μήνου, οπότε και η διοίκηση της εταιρείας θα γνωστοποιήσει με κάθε λεπτομέρεια τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών και τους όρους εξαγοράς.

Άλλες ενότητες