Δελτία τύπου

03/04/2008 Δελτίο Τύπου

Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.

 

Σε απάντηση του από 2/4/2008 με αριθμό πρωτ. 1516 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:

 

Οι συζητήσεις με την Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αφορούν στο ενδεχόμενο εξαγοράς του κλάδου πορσελάνης και της θυγατρικής της ΙΩΝΙΑ ΑΒΕΕ και βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, χωρίς να έχει συμφωνηθεί ο τρόπος πραγματοποίησης της τυχόν εξαγοράς. Τα αναφερόμενα πάντως στο δημοσίευμα περί απόκτησης μετοχών της YALCO – Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. από μετόχους της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

 

Άλλες ενότητες