Δελτία τύπου

03/11/2006 Μη ανανέωση της Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης

Η εταιρεία YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (Εμπόριο Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών Οικιακής Χρήσεως) ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την εταιρεία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. λήγει 7 Νοεμβρίου 2006 και αποφασίστηκε η από κοινού μη ανανέωσή της.

Άλλες ενότητες