Δελτία τύπου

07/05/2004 Δελτίο Τύπου

Σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων εμφάνισε κατά το 1ο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, η εισηγμένη εμπορική εταιρία “Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. – YALCO”.

 

Συγκεκριμένα, βάσει της λογιστικής κατάστασης της μητρικής εταιρίας, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 7,5% έναντι του 1ου τριμήνου 2003 και ο κύκλος εργασιών κατά 5,2%, αντιστοίχως.

 

Ειδικότερα, κατά το 1ο τρίμηνο του 2004 η YALCO πραγματοποίησε κύκλο εργασιών συνολικού ύψους 9,742 εκ. ευρώ έναντι 9,259 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 713,4 εκ. ευρώ έναντι 665,3 εκ. ευρώ.

 

Η εξέλιξη, όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρίας, επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της εταιρίας, η οποία αναμένεται να εξασφαλίσει τους στόχους που έχει θέσει για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης.

 

Επίσης ιδιαίτερα θετική πορεία είχε και η θυγατρική εταιρία EXCEL Α.Ε., η οποία ήδη εμφάνισε αλματώδη αύξηση κύκλου εργασιών κατά το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατά 36% σε περίπου 876.000 ευρώ έναντι 643.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, συνεχίζοντας τη βελτίωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της καθώς κατά τη χρήση 2003 είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρων ύψους 390.000 ευρώ έναντι ζημιών 1,5 εκ. ευρώ το 2002. Όπως προσθέτει η διοίκηση, στη βάση των αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου, ο στόχος εξασφάλισης κερδών προ φόρων της τάξης του ενός (1) εκ. ευρώ κατά τη τρέχουσα χρήση εμφανίζεται εφικτός.

 

Ακόμη, σε ότι αφορά στη μητρική εταιρία YALCO, πρέπει να σημειωθεί ότι έως το τέλος Απριλίου θα έχει μειώσει τις συνολικές της υποχρεώσεις κατά 4,1 εκ. ευρώ.

 

Όπως προκύπτει από τη λογιστική κατάσταση 1ου τριμήνου της εταιρίας, ήδη οι συνολικές της υποχρεώσεις έχουν μειωθεί κατά 1,6 εκ. ευρώ σε 27,76 εκ. ευρώ, ενώ ήδη διαθέτει στο ταμείο της αυξημένη ρευστότητα ύψους 4,427 εκ. ευρώ εκ των οποίων θα διαθέσει 2,5 εκ. ευρώ για την ισόποση μείωση των υποχρεώσεών της, εντός του μηνός Απριλίου.

 

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερα θετικά εξελίσσεται η πορεία της θυγατρικής εταιρίας YALCO HUNGARY KFT, η οποία συνεστήθη πρόσφατα, καθώς έχει ήδη συνάψει σειρά εμπορικών συμφωνιών με αλυσίδες Super Markets, με κυριότερη αυτήν των “TESCO” και προβλέπεται να καλύψει τον φετινό της στόχο για κύκλο εργασιών ενός (1) εκ. ευρώ.

 

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι υλοποιείται η απόφαση επαναγοράς του 1,5% των μετοχών της εταιρίας, με εύρος τιμής 1,20 ευρώ έως 3,00 ευρώ, που λήγει στις 31.3.2005.

Άλλες ενότητες