Δελτία τύπου

11/10/2007 Δελτίο Τύπου

Παύση καταβολής πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

Δοθείσης της εφαρμογής του ν. 3556/2007 και επομένως της κατάργησης του π.δ. 51/1992, ενημερώνουμε όλους τους μετόχους που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στην εταιρεία μας ότι, μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των μεταβολών των σημαντικών συμμετοχών, δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άλλες ενότητες