Δελτία τύπου

12/07/2023 Νέα Οικονομική Διεύθυνση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Διοίκηση της εταιρείας YALCO – ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.,
σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών κεφ. 4.1 και της
απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι ο κύριος
Σταύρος Νιφόρας ανέλαβε από τις 10/07/2023 τη Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών της εταιρείας.

 

Ο κύριος Σ. Νιφόρας έχει πολυετή εμπειρία με επιτυχημένη πορεία σε ανάλογες
θέσεις εμπορικών εταιρειών, κατέχοντας τα τελευταία 15 χρόνια τη θέση της
Οικονομικής Διεύθυνσης.

 

Η Διοίκηση
12/07/2023

Άλλες ενότητες