Δελτία τύπου

18/02/2005 Γνωστοποίηση

Γνωστοποίηση σχετική με την ετήσια Γενική Συνέλευση των Mετόχων και την καταβολή μερίσματος

 

Σύμφωνα με την ενότητα 4 άρθρο 277 παρ. 2 εδαφ. γ του κανονισμού του Χ.Α., η διοίκηση της εταιρείας γνωστοποιεί ότι η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Ιούνιο του 2005 και ότι η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί το 1ο εικοσαήμερο του μηνός Αυγούστου του 2005.

Άλλες ενότητες