Δελτία τύπου

19/06/2023 Ορισμός Υπευθύνου Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ορισμός Υπευθύνου Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου

 

Η Διοίκηση της εταιρείας «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τον κανονισμό
του Χ.Α. 4.1.3.1 γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση
της 16/06/2023 και μετά από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, όρισε ως επικεφαλής της μονάδας
εσωτερικού ελέγχου τον κύριο Ανδρεαδάκη Βασίλειο, ο οποίος είναι υπάλληλος πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και διαθέτει τις κατάλληλες
γνώσεις και έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία.

 

19 Ιουνίου 2023
Η Διοίκηση

Άλλες ενότητες