Δελτία τύπου

25/06/2008 Δελτίο Τύπου

Γνωστοποίηση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. – YALCO γνωστοποιεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία την προσεχή πενταετία και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2013, με την παρακάτω σύνθεση : 1. Πρόεδρος : Δημήτριος Σωκράτη Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1943, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πεσματζόγλου 19 Κηφισιά, με ΑΔΤ Λ 119476 και με Α.Φ.Μ. 004350470. 2. Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη – Αναστασία Σωκράτη Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1949, έμπορος, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Κορομηλά 3, με ΑΔΤ ΑΒ 369705 και με Α.Φ.Μ 013026575. 3. Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Δημητρίου Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Καποδιστρίου 6 Κεφαλάρι Κηφισιάς 145 62, με ΑΔΤ Π 317576 και με Α.Φ.Μ. 076610992. 4. Μέλος : Αικατερίνη συζ. Δημητρίου Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πεσματζόγλου 19 Κηφισιά, με ΑΔΤ X 501196 και με Α.Φ.Μ. 079649726. 5. Μέλος : Ιωάννης Αντωνίου Βεζύρογλου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1943, οικονομολόγος, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Δ.Τ. Κ 436127 και με Α.Φ.Μ. 003203240. 6. Μέλος : Αμεντέο Οντόνι, που γεννήθηκε στο Π. Φάληρο το 1943, καθηγητής Παν/μίου, κάτοικος Βοστώνης Αμερικής και με Α.Φ.Μ. 074340887. 7. Μέλος : Φράνκ Οχάνες Μπλετζιάν που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1938, συνταξιούχος, κάτοικος Διονύσου Αττικής, Ευτέρπης 48Β Διόνυσος, με Αρ. Διαβατηρίου (Γερμανίας) 3515055574 και ΑΦΜ 020903173. 8. Μέλος : Μακρής Αποστόλου Γεώργιος, που γεννήθηκε στο Αλμυρό Μαγνησίας το 1941, συνταξιούχος, κάτοικος Πεύκης Αττικής, Υψηλάντου 45 Πεύκη, με ΑΔΤ ΑΕ 565615 και ΑΦΜ 003175862. 9. Μέλος : Βίκτωρας Ανδρέα Πιζάντε, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965, Οικονομολόγος, κάτοικος Κάλβου 62, Π.Ψυχικό, με Αρ. Διαβατηρίου (Ιταλίας) C 000640 και ΑΦΜ 033240301.

Άλλες ενότητες