Δελτία τύπου

27/11/19 Δελτίο Τύπου Νοε 2019Α

Η Διοίκηση της Εταιρείας, ενόψει ληφθέντων μέτρων αναγκαστικής εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων της, όπως είχε γνωστοποιηθεί κατά την δημοσιοποίηση της ετήσιας χρηματοοικονομικής έκθεσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, καθώς επίσης και για την στήριξη των προσπαθειών εύρεσης λύσης, προχώρησε στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας.

Υπάρχουν ουσιαστικές συζητήσεις με επενδυτικά σχήματα και η ομαλή έκβαση των διαπραγματεύσεων απαιτεί επιπλέον χρόνο, όπως επίσης και διασφάλιση της περιουσίας της εταιρείας, που δεν μπορούσε να επιτευχθεί με κάποιο άλλο ένδικο βοήθημα ή μέσο.

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση στις αρχές Δεκέμβρη για τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχει προβεί η εταιρεία.

27 Νοεμβρίου 2019
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Άλλες ενότητες