Δελτία τύπου

28/09/2007 Δελτίο Τύπου

Σχολιασμός Δημοσιεύματος

Η διοίκηση της εταιρείας αναφερόμενη σε σχετικό δημοσίευμα ηλεκτρονικού τύπου της 28/09/2007, γνωστοποιεί ότι έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση των διοικήσεων των εταιρειών YALCO και KOSTA BODA για θέματα αμοιβαίου εμπορικού ενδιαφέροντος αλλά αυτό δεν εντάσσεται, ούτε αποτελεί μέρος διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την συγκεκριμένη αλυσίδα.

Άλλες ενότητες