Δελτία τύπου

30/11/2006 Παραγραφή Μερίσματος Χρήση 2000

Η εταιρεία Σ.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. με την παρούσα, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2006, εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά τη χρήση 2000.

 

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΝΔ 1195/1942).

 

 

Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα χρήσης 2000, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, στο τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλ. 210-62.99.999).

Άλλες ενότητες