Ετήσιες Εκθέσεις

2023

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2023 – 31.12.2023
2021

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2021 – 31.12.2021
2022

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2022 – 31.12.2022
2020

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2020 – 30.09.2020
Προβολή
2019

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2019 – 31.12.2019
2018

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2018 – 30.09.2018
Προβολή
2017

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2017 – 31.12.2017
Προβολή
2016

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2016 – 30.09.2016
Προβολή
2015

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2015 – 31.12.2015
Προβολή
2014

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2014 – 30.09.2014
Προβολή
2013

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2013 – 31.12.2013
Προβολή
2012

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2012 – 30.09.2012
Προβολή
2011

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2011 – 31.12.2011
Προβολή
2010

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2010 – 30.09.2010
2009

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2009 – 31.12.2009
2008

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2008- 30.09.2008
Προβολή
2007

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2007 – 31.12.2007
Προβολή
2006

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2006- 30.09.2006
Προβολή
2005

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση

01.01.2005 – 31.12.2005
Προβολή
Άλλες ενότητες