Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Αρχείο iXBRL

2023

  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σε μορφή xHTML.

 

  • Για να κατεβάσετε τις καταστάσεις σε μορφή zip πατήστε εδώ.

2022

  • Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο iXBRL μέσω inline viewer

 

  • Για να κατεβάσετε τις καταστάσεις σε μορφή zip πατήστε εδώ.

2021

  • Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις σε μορφή xHTML.

 

  • Για να κατεβάσετε τις καταστάσεις σε μορφή zip πατήστε εδώ.
Άλλες ενότητες