Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας

2023

Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2023

01.01.2023 – 30.06.2023
2022

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022

01.01.2022 – 31.12.2022
2022

Εννεαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022

01.01.2022 – 30.09.2022
Προβολή
2021

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021

01.01.2021 – 31.12.2021
2021

Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021

01.01.2021 – 30.06.2021
Προβολή
2020

Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020

01.01.2020 – 30.06.2020
Προβολή
2019

Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019

01.01.2019 – 30.06.2019
Προβολή
2018

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018

01.01.2018 – 30.06.2018
Προβολή
2017

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2017

01.01.2017 – 30.06.2017
Προβολή
2016

01.01.2016 – 30.06.2016

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξ. 2016
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016
2015

01.01.2015 – 30.09.2015

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Εννεαμήνου 2015
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ Τριμήνου 2015
2015

01.01.2015 – 31.03.2015

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2015
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2015
2014

01.01.2014 – 30.09.2014

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2014
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2014
2014

01.01.2014 – 31.03.2014

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2014
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2014
2013

01.01.2013 – 30.09.2013

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2013
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2013
2013

01.01.2013 – 31.03.2013

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2013
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2013
2012

01.01.2012 – 30.09.2012

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2012
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2012
2012

01.01.2012 – 31.03.2012

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2012
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2012
2011

01.01.2011 – 30.09.2011

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2011
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2011
2011

01.01.2012 – 31.03.2012

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2011
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2011
2010

01.01.2010 – 30.09.2010

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2010
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2010
2010

01.01.2010 – 31.03.2010

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2010
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2010
2009

01.01.2009 – 30.09.2009

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2009
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2009
2009

01.01.2009 – 31.03.2009

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2009
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2009
2008

01.01.2008 – 30.09.2008

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2008
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2008
2008

01.01.2008 – 31.03.2008

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2008
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2008
2007

01.01.2007 – 30.09.2007

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2007
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2007
2006

01.01.2006 – 31.12.2006

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2006
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
2006

01.01.2006 – 30.09.2006

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2006
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2006
2005

01.01.2005 – 30.09.2005

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Γ’ Τριμήνου 2005
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις Γ’ Τριμήνου 2005
2005

01.01.2005 – 31.03.2005

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2005
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2005
2004

Λογιστικές Καταστάσεις 31.12.2004 (ΕΛΠ)

1.Ταμειακές Ροές 2004 (Ενοποιημένη)
2. Ταμειακές Ροές 2004 (Mητρικής)
3. Λογιστική Κατάσταση 2004 (Ενοποιημένη)
4. Λογιστική Κατάσταση 2004 (Μητρική)
2004

Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2004 (ΕΛΠ)

1.Ταμειακές Ροές εννεαμήνου 2004 (Ενοποιημένη)
2. Ταμειακές Ροές εννεάμηνου 2004 (Mητρικής)
3. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2004 (Ενοποιημένη)
4. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2004 (Μητρική)
2004

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2004 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2004 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2004 (Ενοποιημένη)
2003

Ισολογισμοί & Λογιστικές Καταστάσεις 2003 (ΕΛΠ)

1. Ισολογισμός 2003 (Μητρική)
2. Ισολογισμός 2003 (Ενοποιημένη)
3. Λογιστική Κατάσταση 2003 (Μητρική)
4. Λογιστική Κατάσταση 2003 (Ενοποιημένη)
2003

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2003 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2003 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2003 (Ενοποιημένη)
2002

Ισολογισμοί & Λογιστικές Καταστάσεις 2002 (ΕΛΠ)

1. Ισολογισμός 2002 (Μητρική)
2. Ισολογισμός 2002 (Ενοποιημένη)
3. Λογιστική Κατάσταση 2002 (Μητρική)
4. Λογιστική Κατάσταση 2002 (Ενοποιημένη)
5. Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2002
2002

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2002 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2002 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2002 (Ενοποιημένη)
2001

Λογιστικές Καταστάσεις & Ισολογισμοί 2001 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2001 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2001 (Ενοποιημένη)
3. Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2001
4. Λογιστική Κατάσταση 2001 (Μητρική)
5. Λογιστική Κατάσταση 2001 (Ενοποιημένη)
6. Ισολογισμός 2001 (Μητρική)
7. Ισολογισμός 2001 (Ενοποιημένη)
2001

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2001 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2001 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2001 (Ενοποιημένη)
2000

Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2000 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 2000 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2000 (Ενοποιημένη)
2000

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2000 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2000 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2000 (Ενοποιημένη)
1999

Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 1999 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 1999 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 1999 (Ενοποιημένη)
1999

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 1999 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1999 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1999 (Ενοποιημένη)
1998

Λογιστικές Καταστάσεις ενναμήνου 1998 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση ενναμήνου 1998 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση ενναμήνου 1998 (Ενοποιημένη)
2022

Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2022

01.01.2022 – 30.06.2022
Προβολή
2021

Εννεαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση 2021

01.01.2021 – 30.09.2021
Προβολή
2020

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2020

01.01.2020 – 31.12.2020
Προβολή
2019

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2019

01.01.2019 – 31.12.2019
2018

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2018

01.01.2018 – 31.12.2018
Προβολή
2017

Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 2017

01.01.2017 – 31.12.2017
Προβολή
2016

01.01.2016 – 31.12.2016

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2016
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016
2015

01.01.2015 – 31.12.2015

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2015
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2015
2015

01.01.2015 – 30.06.2015

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2015
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Α’ Εξαμήνου 2015
2014

01.01.2014 – 31.12.2014

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2014
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2014
2014

01.01.2014 – 30.06.2014

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2014
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014
2013

01.01.2013 – 31.12.2013

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2013
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013
2013

01.01.2013 – 30.06.2013

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2013
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013
2012

01.01.2012 – 31.12.2012

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2012
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
2012

01.01.2012 – 30.06.2012

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2012
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2012
2011

01.01.2011 – 31.12.2011

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
2011

01.01.2011 – 30.06.2011

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2011
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2011
2010

01.01.2010 – 31.12.2010

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2010
2010

01.01.2010 – 30.06.2010

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2010
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010
2009

01.01.2009 – 31.12.2009

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2009
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
2009

01.01.2009 – 30.06.2009

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2009
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2009
2008

01.01.2008 – 31.12.2008

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2008
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
2008

01.01.2008 – 30.06.2008

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2008
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2008
Προβολή
2007

01.01.2007 – 31.12.2007

1. Στοιχεία και Πληροφορίες 2007
2. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007
2007

01.01.2007 – 30.06.2007

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2007
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2007
2007

01.01.2007 – 31.03.2007

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2007
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2007
2006

01.01.2006 – 30.06.2006

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2006
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2006
2006

01.01.2006 – 31.03.2006

1. Στοιχεία και Πληροφορίες A’ Τριμήνου 2006
2. Ενδιάμεσες Oικονομικές Kαταστάσεις A΄ Τριμήνου 2006
2005

01.01.2005 – 31.12.2005

1. Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 2005
2. Στοιχεία και Πληροφορίες 2005
3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2005
2005

01.01.2005 – 30.06.2005

1. Στοιχεία και Πληροφορίες Α’ Εξαμήνου 2005
2. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2005
2004

Ισολογισμοί 2004 (ΕΛΠ)

1.Ταμειακές Ροές 2004 (Μητρικές)
2.Ταμειακές Ροές 2004 (Ενοποιημένες)
3. Ισολογισμός 2004 (Μητρικός)
4. Ισολογισμός 2004 (Ενοποιημένος)
2004

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2004 (ΕΛΠ)

1. Ταμειακές Ροές εξαμήνου 2004 (Ενοποιημένη)
2. Ταμειακές Ροές εξαμήνου 2004 (Mητρικής)
3. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2004 (Μητρική)
4. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2004 (Ενοποιημένη)
2003

Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2003 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2003 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2003 (Ενοποιημένη)
3. Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2003
2003

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2003 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2003 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2003 (Ενοποιημένη)
2002

Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2002 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2002 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2003 (Ενοποιημένη)
3. Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2002
2002

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2002 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2002 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2002 (Ενοποιημένη)
2001

Λογιστικές Καταστάσεις εννεάμηνου 2001 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εννεάμηνου 2001 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εννεαμήνου 2001 (Ενοποιημένη)
2001

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 2001 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2001 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 2001 (Ενοποιημένη)
2000

Λογιστικές Καταστάσεις & Ισολογισμοί 2000 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2000 (Μητρική)
2. Ισολογισμός 2000 (Μητρική)
3. Ισολογισμός 2000 (Ενοποιημένη)
2000

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 2000 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2000 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 2000 (Ενοποιημένη)
1999

Ισολογισμοί 1999

1. Ισολογισμός 1999 (Μητρική)
2. Ισολογισμός 1999 (Ενοποιημένη)
1999

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 1999 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1999 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1999 (Ενοποιημένη)
1998

Ισολογισμοί 1998

1. Ισολογισμός 1998 (Μητρική)
2. Ισολογισμός 1998 (Ενοποιημένη)
1998

Λογιστικές Καταστάσεις εξαμήνου 1998 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1998 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση εξαμήνου 1998 (Ενοποιημένη)
1998

Λογιστικές Καταστάσεις πρώτου τριμήνου 1998 (ΕΛΠ)

1. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1998 (Μητρική)
2. Λογιστική Κατάσταση πρώτου τριμήνου 1998 (Ενοποιημένη)
Άλλες ενότητες